Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Για επιχειρήσεις - υπόχρεους Γ.Ε.ΜΗ.

Πιστοποιητικά / Αντίγραφα

Εκδώστε τα πιστοποιητικά/τις βεβαιώσεις ή λάβετε τα αντίγραφα που σας ενδιαφέρουν

Αιτήσεις Μεταβολής

Υποβάλετε αιτήσεις μεταβολής για την επιχείρησή σας

Διάθεση Ψηφιακής
Υπογραφής

Επιλέξτε νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησής σας για διάθεση ψηφιακής υπογραφής

Επιστροφές Τελών

Υποβολή αιτήσεων για επιστροφή τελών Γ.Ε.ΜΗ

Πληρωμές / Ετήσιο τέλος Τήρησης Μερίδας

Πραγματοποιήστε τις υποχρεωτικές πληρωμές της επιχείρησής σας ως υπόχρεο μέλος του Γ.Ε.ΜΗ.

Για το ευρύ κοινό

Δημοσιότητα

Αναζητήστε δημόσια στοιχεία των υπόχρεων επιχειρήσεων του Γ.Ε.ΜΗ.

Στατιστικά

Αναζητήστε στατιστικά στοιχεία και δείκτες επιχειρηματικότητας προερχόμενα από την βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

Παροχή Δεδομένων

Ενημερωθείτε για τις παροχές δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. προς τρίτους

BRIS

Αναζητήστε επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ακολουθήστε μια
επιχείρηση

Ενημερωθείτε μέσω email για κάθε μεταβολή επιχείρησης που σας ενδιαφέρει

Για μελλοντικούς επιχειρηματίες

Υ.Μ.Σ.

Πραγματοποιήστε σύσταση επιχείρησης από την Υπηρεσία μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Υπολογισμός Κόστους Σύστασης

Πραγματοποιήσετε αυτόματο υπολογισμό κόστους σύστασης μέσω Υ.Μ.Σ.

Υπηρεσίες για
Επωνυμία / ΔΤ

Ελέγξτε την διαθεσιμότητα Επωνυμίας / Διακριτικού τίτλου

Έλεγχος ΚΑΔ

Έλεγχος ΚΑΔ που μπορούν να συσταθούν απο την Υ.Μ.Σ.