Μέσω της υπηρεσίας «Αναζήτηση επιχείρησης» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με εταιρείες που είναι καταχωρισμένες σε μητρώα επιχειρήσεων στην ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν ή στη Νορβηγία.

Η υπηρεσία αυτή εντάσσεται στο Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (BRIS-ΣΔΙΜΗΕ), που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2012/17/ΕΕ και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/884 της Επιτροπής.

Μάθετε περισσότερα για τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων και τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τις επιχειρήσεις.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση just-bris-helpdesk@ec.europa.eu