Τι θέλετε να κάνετε;

Γ.Ε.ΜΗ.

Υ.Μ.Σ.

ενεργές επιχειρήσεις εμπορικής δραστηριότητας
πάνω απο 0
Αιτήσεις / πιστοποιητικά την ημέρα online
πάνω απο 0
ταχύτερο σύστημα στην ΕΕ
για σύσταση επιχείρησης
ο
ελάχιστος χρόνος για σύσταση νέας επιχείρησης
0 λεπτά

Ανακοινώσεις

ΥΑ 5186/26-01-2024 “Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ) και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e- ΥΜΣ) (ΦΕΚ Β’ 556)

Έγγραφο υπ’ αριθμ. 104562/08-11-2023: “Υποχρέωση Δημοσίευσης Έκθεσης Ελεγκτών από Ενεργειακή Κοινότητα”

Έγγραφο υπ’ αριθμ. 102526/03-11-2023: “Διευκρίνιση σχετικά με τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε διορισμό εκκαθαριστή σε εταιρείες”

Υπ. Απόφαση 44342 ΕΞ 2023/2023 Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.(ΦΕΚ Β 6071/19/10/2023)

ΥΑ 96618/2022 “Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών ροσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2226) (ΦΕΚ Β’ 5290/13-10-2022)

Απόφαση Α.1151/2023. Αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις μεταβολές των στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, που καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων αυτών. (ΦΕΚ Β 5913/10-10-2023)

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Δημοσιότητα

Υπηρεσία παροχής δημόσιων στοιχείων των υπόχρεων επιχειρήσεων του Γ.Ε.ΜΗ.

Περισσότερα

Αιτήσεις Μεταβολής

Υποβάλετε αιτήσεις μεταβολής για την επιχείρησή σας

Περισσότερα

Στατιστικά

Αναζητήστε στατιστικά στοιχεία & δείκτες επιχειρηματικότητας, από την βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

Περισσότερα

Υπηρεσία μιας Στάσης
(Υ.Μ.Σ.)

Πραγματοποιήστε σύσταση επιχείρησης από την Υπηρεσία μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Περισσότερα

Υπηρεσίες για
Επωνυμία / ΔΤ

Ελέγξτε την διαθεσιμότητα Επωνυμίας / Διακριτικού τίτλου

Περισσότερα

Πληρωμές / Ετήσιο τέλος Τήρησης Μερίδας

Πραγματοποιήστε τις πληρωμές των τελών της επιχείρησής σας, ως υπόχρεο μέλος του Γ.Ε.ΜΗ.

Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι