Τι θέλετε να κάνετε;

Γ.Ε.ΜΗ.

Υ.Μ.Σ.

ενεργές επιχειρήσεις εμπορικής δραστηριότητας
πάνω απο 0
Αιτήσεις / πιστοποιητικά την ημέρα online
πάνω απο 0
ταχύτερο σύστημα στην ΕΕ
για σύσταση επιχείρησης
ο
ελάχιστος χρόνος για σύσταση νέας επιχείρησης
0 λεπτά

Ανακοινώσεις

Επέκταση λειτουργίας ΥΜΣ για Αστική Εταιρεία, η Κοινοπραξία και η Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία

Επέκταση λειτουργίας ΥΜΣ για επιγραμμική καταχώριση Υποκαταστημάτων αλλοδαπής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΜΚΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43302 ΨΕ9Ξ46ΝΛΣΞ-ΠΣΣ «Οδηγίες – Διευκρινίσεις σχετικά με τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 784 Α.Κ. και συγκεκριμένα: α) την υποχρέωσή τους να εναρμονίσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α’ 86), β) το αρμόδιο Μητρώο εγγραφής τους προκειμένου να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, και γ) τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης Αστικής Εταιρείας του άρθρου 784 Α.Κ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της e- ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/)»

ΥΑ 5186/26-01-2024 “Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ) και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e- ΥΜΣ) (ΦΕΚ Β’ 556)

Έγγραφο υπ’ αριθμ. 104562/08-11-2023: “Υποχρέωση Δημοσίευσης Έκθεσης Ελεγκτών από Ενεργειακή Κοινότητα”

Έγγραφο υπ’ αριθμ. 102526/03-11-2023: “Διευκρίνιση σχετικά με τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε διορισμό εκκαθαριστή σε εταιρείες”

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Δημοσιότητα

Υπηρεσία παροχής δημόσιων στοιχείων των υπόχρεων επιχειρήσεων του Γ.Ε.ΜΗ.

Περισσότερα

Αιτήσεις Μεταβολής

Υποβάλετε αιτήσεις μεταβολής για την επιχείρησή σας

Περισσότερα

Στατιστικά

Αναζητήστε στατιστικά στοιχεία & δείκτες επιχειρηματικότητας, από την βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

Περισσότερα

Υπηρεσία μιας Στάσης
(Υ.Μ.Σ.)

Πραγματοποιήστε σύσταση επιχείρησης από την Υπηρεσία μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Περισσότερα

Υπηρεσίες για
Επωνυμία / ΔΤ

Ελέγξτε την διαθεσιμότητα Επωνυμίας / Διακριτικού τίτλου

Περισσότερα

Πληρωμές / Ετήσιο τέλος Τήρησης Μερίδας

Πραγματοποιήστε τις πληρωμές των τελών της επιχείρησής σας, ως υπόχρεο μέλος του Γ.Ε.ΜΗ.

Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι