Ενημέρωση υπ. αρ. 30490 / 31-03-2023 σχετικά με τις αλλαγές στις Ενεργειακές Κοινότητες

Προηγούμενο Έγγραφο υπ. αρ. 24749/20-03-2023: “Διαδικασία εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ατομικών επιχειρήσεων με κύριο ΚΑΔ μη εμπορικό και δευτερεύων ή ΚΑΔ υποκαταστήματος εμπορικό”