Όροι Χρήσης του διαδικτυακου τόπου Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ.

Ο διαδικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ. – Υ.Μ.Σ που είναι αναρτημένος στο όνομα χώρου www.businessportal.gr ανήκει στην ευθύνη της Κ.Υ. Γ.Ε.ΜΗ., ενώ εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης και τεχνολογικές εφαρμογές περί της Εμπορικής Επιχειρηματικότητας, υπό τους παρακάτω όρους χρήσης:

 1. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
 2. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας και διατίθενται στον επισκέπτη/χρήστη με τους ειδικότερους όρους της άδειας Creative Commons (CC BY-ND v.3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/deed.el).
 3. Η Κ.Υ. Γ.Ε.ΜΗ. καταβάλλει κάθε προσπάθεια, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επικαιροποιημένο. Σε καμία περίπτωση Κ.Υ. Γ.Ε.ΜΗ., δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.
 4. Ο διαδικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ. – Υ.Μ.Σ ενδέχεται να παρέχει στο χρήστη/επισκέπτη των υπηρεσιών του τη δυνατότητα συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις του χρήστη/επισκέπτη που συμμετέχει στη εκάστοτε διαδικασία καταγράφονται, αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με συμμετοχική διαδικασία. Το Υπουργείο Ανάπτυξης διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αυτό θα διατίθενται στους πολίτες μέσα από αυτό το διαδικτυακό τόπο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης καθορίζει τους ειδικότερους όρους της συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης.
 5. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου Γ.Ε.ΜΗ. – Υ.Μ.Σ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 6. Η Κ.Υ. Γ.Ε.ΜΗ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
 7. Η Κ.Υ. Γ.Ε.ΜΗ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Πολιτική Cookies

 1. Τι είναι τα cookies;
 2. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε καθώς και την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας (όπως ταυτοποίηση του χρήστη, απομνημόνευση των προτιμήσεων).
 3. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα cookies στην παρούσα ιστοσελίδα;
  • βασικές λειτουργικότητες όπως
  • – εμφάνιση ιστοσελίδας και αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη (π.χ. επιλογή γλώσσας/ χρωμάτων, παρουσίαση αποτελεσμάτων αναζήτησης)
   – ασφάλεια του επισκέπτη (π.χ. cookies που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη)
   – κατανομή φορτίου (load balancing)
  • αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης (π.χ. κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας κράτησης).
  • αυθεντικοποίηση του χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση
  • παροχή πολυμεσικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα τα cookies που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο
  • διαμοιρασμό περιεχομένου μέσω κοινωνικών δικτύων (social media)
  Επίσης τρίτα μέρη τοποθετούν για λογαριασμό της παρούσας ιστοσελίδας cookies για την συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και τον τρόπο που οι επισκέπτες τη χρησιμοποιούν
 4. Ποια cookies εγκαθιστά η παρούσα ιστοσελίδα;
 5. Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα παρακάτω κύρια cookies:
  Ονομασία Cookie Σκοπός Διάρκεια
  _ga Το χρησιμοποιεί η Google για τα Google Analytics / στατιστικά στοιχεία κίνησης 3 ημέρες
  pll_language Καταγραφή επιλεγμένης γλώσσας χρήστη 1 χρόνος
 6. Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα cookies;
 7. Όλοι οι φυλλομετρητές (web browsers) σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τα cookies προκειμένου είτε να διαγράψετε τα cookies μόλις ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ή να ορίσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά στη χρήση των cookies πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η διαγραφή ή η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. κάποια χαρακτηριστικά να μην είναι πλήρως διαθέσιμα). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες ια το φυλλομετρητή σας στους κάτωθι συνδέσμους:
 8. Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics συνολικά, για κάθε σελίδα που επισκέπτεστε και όχι μόνον την παρούσα, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα.
 9. Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για τα cookies;
 10. Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies, καθώς και του τρόπου αποκλεισμού ή περιορισμού τους μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες: