ΟΠΣ Γ.Ε.ΜΗ. / ΥΜΣ

Tα βασικά συστήματα των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. ειναι τα παρακάτω: