Θέλω να συστήσω μια νέα επιχείρηση

Κάντε μόνοι σας τη σύσταση της εταιρείας σας, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Τι πρέπει να κάνετε:

  1. Ένας από τους ιδρυτές της εταιρίας ή ένα εξουσιοδοτημένο 3ο πρόσωπο μπαίνει στην εφαρμογή e-ΥΜΣ (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης) με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  2. Επιλέγετε Σύσταση νέας εταιρίας, κάνετε ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρίας.
  3. Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού.
  4. Όλα τα μέλη της εταιρίας αποδέχονται το καταστατικό που τους αποστέλλεται.

Στη συνέχεια, γίνονται αυτόματα όλες οι απαραίτητες ενέργειες (εγγραφή σε Γ.Ε.ΜΗ. / Επιμελητήριο, λήψη ΑΦΜ, ενημέρωση ΕΦΚΑ) και εκδίδεται η βεβαίωση σύστασης.

Στην Υ.Μ.Σ. μπορείτε να συστήσετε νέα επιχείρηση με τις παρακάτω νομικές μορφές:

  • ΑΕ
  • ΟΕ
  • ΕΕ
  • ΕΠΕ
  • ΙΚΕ 
Για σύσταση ατομικής επιχείρησης μπορείτε να μεταβείτε στο https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/enarxe-atomikes-epikheireses

Για σύσταση χωρίς χρήση πρότυπου καταστατικού θα πρέπει να επισκεφθείτε μία απο τις υπηρεσίες Υ.Μ.Σ. (Επιμελητήρια και πιστοποιημένοι Συμβολαιογράφοι) ώστε να διεκπεραιώσουν από ένα μόνο σημείο όλη την παραπάνω διαδικασία.