Θέλω να βρω πληροφορίες για μια Επιχείρηση

Για να αναζητήσετε πληροφορίες για μια επιχείρηση χρησιμοποιήστε την online εφαρμογή Δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ, μέσω της οποίας μπορείτε να:

Αναζητήσετε επιχειρήσεις μέσω του πεδίου αναζήτησης συμπληρώνοντας στοιχεία όπως:

 • Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
 • ΑΦΜ
 • Επωνυμία ή μέρος αυτής
 • Διακριτικό Τίτλο ή μέρος αυτού

Εξειδικεύσετε την αναζήτηση του λεκτικού που πληκτρολογήσατε στο πεδίο αναζήτησης, μπορείτε να συμπληρώσετε το πεδίο «Η αναζήτηση να εφαρμοστεί σε», με επιλογές:

 • Όλα
 • Επωνυμία
 • Διακριτικό Τίτλο

Αναζητήσετε επιχειρήσεις συγκεκριμένων χαρακτηριστικών συμπληρώνοντας τα επιθυμητά φίλτρα. Συγκεκριμένα τα φίλτρα που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης είναι:

 • Νομική μορφή
 • Κατάσταση
 • Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
 • Δραστηριότητα
 • Φίλτρο Ημ/νιών Σύστασης/Κλεισίματος Επιχείρησης και Μεταβολών
 • Περιοχή
 • Πόλη
 • ΤΚ

Συμπληρώσετε τόσο το πεδίο αναζήτησης όσο και παρεχόμενα φίλτρα για μια πιο στοχευμένη αναζήτηση. Σε κάθε περίπτωση θα σας επιστραφουν τα πρώτα εκατό (100) αποτελέσματα που τηρούν τα κριτήρια που βάλατε.

Μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης e-Justice μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για επιχειρήσεις από τα εθνικά εμπορικά μητρώα της Ε.Ε. που έχουν αναπτύξει διασυνδεσιμότητα (περιλαμβάνεται και το Γ.Ε.ΜΗ.) όπως επίσης και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας. Η αναζήτηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την επωνυμία και τον αριθμό εμπορικού μητρώου της επιχείρησης που επιθυμείτε.