Παροχή Δεδομένων

Παρεχόμενες Υπηρεσίες   Παροχή Δεδομένων

Στοιχεία Νομικού Προσώπου από το Γ.Ε.ΜΗ.

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

  • Τη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.»
  • Τη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης από Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.»
  • Τη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.»
  • Τη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Αναζήτηση στοιχείων Σύστασης Εταιρειών στην Υ.Μ.Σ.»

Ανοικτά δεδομένα (Open Data) Γ.Ε.ΜΗ.

Το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) διαθέτει ανοικτά δεδομένα μέσω μιας προγραμματιστικής διεπαφής (RESTful API) προς κάθε ενδιαφερόμενο.