Θέλω να κάνω αίτηση μεταβολής

Για να πραγματοποιήσετε μια αίτηση μεταβολής για την επιχείρησή σας θα πρέπει να μεταβείτε στις προσωποποιημένες υπηρεσίες επιχειρήσεων του Γ.Ε.ΜΗ. και αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, να επιλέξετε από το κεντρικό μενού “Αιτήσεις μεταβολής” και “Νέα Αίτηση”. Στη συνέχεια επιλέξτε τον τύπο αίτησης μεταβολής που επιθυμείτε και ακολουθήστε τα επόμενα βήματα που σας ζητούνται.