Θέλω να κάνω έλεγχο γνησιότητας εγγράφου

Μέσω της εφαρμογής ελέγχου γνησιότητας πιστοποιητικών και αντιγράφων των προσωποποιημένων υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. μπορείτε να ελέγξετε την γνησιότητα ενός εγγράφου συμπληρώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της επιχείρησης και επιλέγοντας την τοπική υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο.