Θέλω να εκδώσω πιστοποιητικά / αντίγραφα για τη δική μου ή άλλη επιχείρηση

Για να εκδώσετε πιστοποιητικά ή αντίγραφα της δικής σας ή άλλης επιχείρησης σας, θα πρέπει να μεταβείτε στις προσωποποιημένες υπηρεσίες επιχειρήσεων του Γ.Ε.ΜΗ. και αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, να επιλέξετε από το κεντρικό μενού “Πιστοποιητικά / Αντίγραφα” και “Νέα αίτηση για Πιστοποιητικά / Αντίγραφα”. 

Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών / αντιγράφων είτε για την δική σας επιχείρηση είτε για άλλη επιχείρηση.