Θέλω να δημιουργήσω λογαριασμό στο Γ.Ε.ΜΗ.

Θέλω να δημιουργήσω λογαριασμό στο Γ.Ε.ΜΗ.

Για να εγγραφείτε στο Γ.Ε.ΜΗ θα πρέπει να μεταβείτε στην σελίδα εγγραφής νέου χρήστη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Αν είστε επιχείρηση υπόχρεη Γ.Ε.ΜΗ. απαιτείται κατά την εγγραφή σας να πραγματοποιηθεί διασταύρωση ΑΦΜ μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Θα σας ζητηθεί να δώσετε τα login/password σας, ώστε να ληφθεί από τη ΓΓΠΣ το ΑΦΜ σας. Στη συνέχεια το ΑΦΜ σας θα διασταυρωθέι στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας. Η διαδικασία αυτή εκτελείται μόνο μια φορά, κατά την αρχική σας εγγραφή.

Αν δεν είστε επιχείρηση υπόχρεη Γ.Ε.ΜΗ. μπορείτε να εγγραφείτε απευθείας στο σύστημα, για να λάβετε πιστοποιητικά ή αντίγραφα εγγράφων για οποιαδήποτε επιχείρηση μέλος του Γ.Ε.ΜΗ.