Θέλω να βρω την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. που ανήκω

Μέσω της εφαρμογής “Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ” έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις για στοιχεία επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας αριθμό ΓΕΜΗ, ΑΦΜ, επωνυμία κά.

Αναζητήστε την επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω κλειδιά αναζήτησης και στη συνέχεια, στην καρτέλα “Αρμόδια Τοπική Υπηρεσία ΓΕΜΗ”, θα βρείτε την υπεύθυνη υπηρεσία ΓΕΜΗ της επιχείρησής σας καθώς και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.