Θέλω να αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή

Θέλω να αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή

Για να αποκτήσετε ψηφιακή υπογραφή μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. απαιτείται να είστε νόμιμος εκπρόσωπος υπόχρεης επιχείρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου των εξής παρακάτω νομικών μορφών:

  • Α.Ε.
  • Ε.Π.Ε.
  • Ι.Κ.Ε.

Για την απόκτησή της, χρειάζεται αφού πρώτα πραγματοποιήσετε είσοδο στην υπηρεσία services να επιλέξετε από το menu το πλαίσιο “Διάθεση ψηφιακής υπογραφής” και να επιλέξετε το φυσικό πρόσωπο / νόμιμο εκπρόσωπο που επιθυμείτε.

Σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει ήδη αίτημα για το φυσικό πρόσωπο της επιλογής σας, θα σας επισημαίνεται με σαφήνεια το ήδη υπάρχον αίτημα.

Τέλος, στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται στην αντίστοιχη λίστα το φυσικό πρόσωπο της επιλογής σας μπορείτε να δημιουργήσετε αίτημα προσθήκης νόμιμου εκπροσώπου, το οποίο θα ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Μεταβείτε στην σελίδα σύνδεσης υπόχρεης επιχείρησης Γ.Ε.ΜΗ. με το παρακάτω κουμπί ώστε να πραγματοποιήσετε αίτημα διάθεσης ψηφιακής υπογραφής.