Ακολουθήστε μια επιχείρηση

Παρεχόμενες Υπηρεσίες   Ακολουθήστε μια επιχείρηση

Έπειτα από την αναζήτηση επιχειρήσεων που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στο σύστημα Δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ και από την καρτέλα της επιχείρησης που βρίσκεστε έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για μεταβολές στην μερίδα της επιλεγμένης επιχείρησης μέσω e-mail (υπηρεσία follow this company). 

Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο σύστημα ως επιχείρηση ή ως ενδιαφερόμενος. Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό μπορείτε να εγγραφείτε. Μετά την είσοδό σας στο σύστημα, θα μεταφερθείτε αυτόματα στην σελίδα για ολοκλήρωση της δωρεάν αίτησης ένταξης της επιλεγμένης επιχείρησης σε αυτές που ενημερώνεστε για τις μεταβολές της μέσω e-mail.

Σημειώνεται ότι: 

  • μπορείτε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία follow this company για όσες επιχειρήσεις επιθυμείτε 
  • μπορείτε να σταματήσετε την λήψη στοιχείων όποτε εσεις επιθυμείτε.