Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Επωνυμία / ΔΤ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες   Έλεγχος Επωνυμίας / ΔΤ

Η εφαρμογή ελέγχου Επωνυμίας / Διακριτικού Τίτλου παρέχει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να ελέγξει τις διαθέσιμες επωνυμίες ή/και διακριτικούς τίτλους που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την επιχείρησή του σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Για έλεγχο στο Μητρώο Σημάτων παρακαλούμε πατήστε στον σύνδεσμο: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview.

Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση λεκτικού συνόλου ως προτεινόμενη/ο επωνυμία ή διακριτικό τίτλο το οποίο ταυτίζεται με εμπορικό σήμα που είναι καταχωρισμένο από άλλη εταιρεία ή άλλο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Στον ανωτέρω σύνδεσμο οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το επιθυμητό λεκτικό σύνολο στο πεδίο της “ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια να διαμορφώσουν την αναζήτησή τους επιλέγοντας:

– ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΥΡΩΠΗ (EUR) και ΕΛΛΑΔΑ (GR)
– ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ-ΟΒΙ και EUIPO (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ)

Σε περίπτωση που από τον συγκεκριμένο έλεγχο προκύψει η ύπαρξη σήματος με πανομοιότυπο λεκτικό, τότε απαγορεύεται η δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι ο κάτοχος του εμπορικού σήματος.

Για αυτόματη προδέσμευση λεκτικού η οποία προορίζεται για χρήση του σε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο παρακαλούμε ακολουθήστε τα εξής βήματα:

α) Αν διαθέτετε ήδη κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ κάνετε είσοδο στο σύστημα μέσω του συνδέσμου: https://services.businessportal.gr/welcome/loginForm και επιλέγετε από το μενού προδέσμευση λεκτικού για επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο.

β) Αν δεν διαθέτετε κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ, κάνετε εγγραφή στο σύστημα μέσω του συνδέσμου: https://services.businessportal.gr/ και στη συνέχεια είσοδο ως υπόχρεος ή μη υπόχρεος εγγραφής στο ΓΕΜΗ και επιλέγετε από το μενού προδέσμευση λεκτικού για επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το προδεσμευμένο λεκτικό δεν αποτελεί ακόμη τη νέα επωνυμία ή διακριτικό τίτλο. Θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά η διαδικασία της οριστικής δέσμευσης του λεκτικού.

Χρήσιμος σύνδεσμος: Τι είναι η προδέσμευση επωνυμίας ή/ και διακριτικού τίτλου https://gge.mindev.gov.gr/tomeas-emporiou/thesmiko-plaisio-genikes-plirofories-2/

Οι υπό σύσταση εταιρείες:

α) είτε δεσμεύουν αυτόματα επωνυμία και διακριτικό τίτλο κατά τη σύσταση της εταιρείας μέσω του Π/Σ της e-yms στον σύνδεσμο: https://eyms.businessportal.gr/auth

β) είτε η επιθυμητή επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύονται από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ που θα αναλάβει τη σύσταση.
Και στις δυο περιπτώσεις μπορεί να γίνει χρήση προδεσμευμένου λεκτικού, εφόσον υπάρχει.

5. Τροποποίηση Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου εταιρείας (μη αυτόματη διαδικασία)

Επειδή η τροποποίηση υφιστάμενης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου απαιτεί τροποποίηση του καταστατικού, η δέσμευση πραγματοποιείται πάντα από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η οποία προβαίνει είτε στην δέσμευση της επιθυμητής επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, κατόπιν ελέγχου, είτε κάνει χρήση του κωδικού προδέσμευσης εφόσον υπάρχει.
Η ατομική επιχείρηση:

α) αν κάνει ηλεκτρονική έναρξη δεσμεύει αυτόματα διακριτικό τίτλο κατά την ηλεκτρονική της έναρξη μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/enarxe-kai-luse-epikheireses/enarxe-atomikes-epikheireses

β) αν κάνει έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ., στη συνέχεια ο διακριτικός τίτλος δεσμεύεται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να κάνει και χρήση προδεσμευμένου λεκτικού, εφόσον υπάρχει.

Για αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου από μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ παρακαλούμε πατήστε τον σύνδεσμο https://services.businessportal.gr/ όπου αφού κάνετε εγγραφή ως “μη υπόχρεος εγγραφής στο ΓΕΜΗ”, εισέρχεστε στο Π/Σ με τους κωδικούς σας και πραγματοποιείτε αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διαδικασία δεν αφορά στις εμπορικές επιχειρήσεις. Αφορά αποκλειστικά σε όσους ασκούν οικονομική δραστηριότητα.